מצורף חוזה העסקה לשכירים. יש להוריד את הטופס, למלא ולהעלות מחדש חתום